Informasi Penerbangan


Waktu
Maskapai
Penerbangan Asal Pintu Keterangan
2019-06-25 17:50:00

Batik Air

ID 7514 Surabaya 17:50
2019-06-25 12:00:00

Batik Air

ID 7580 Malang 12:00
2019-06-25 18:10:00

Citilink Indonesia

QG 1995 Bandung 18:10
2019-06-25 20:00:00

Citilink Indonesia

QG 0177 Surabaya 20:00
2019-06-25 10:00:00

Citilink Indonesia

QG 0121 Surakarta 10:00
2019-06-25 19:05:00

Batik Air

ID 7082 Batam 19:05
2019-06-25 20:15:00

Batik Air

ID 7516 Surabaya 20:15
2019-06-25 16:00:00

Batik Air

ID 7582 Malang 16:00
2019-06-25 21:05:00

Citilink Indonesia

QG 0179 Surabaya 21:05
2019-06-25 14:25:00

Batik Air

ID 7106 Padang 14:25
2019-06-25 22:20:00

Batik Air

ID 7518 Surabaya 22:20
2019-06-25 18:55:00

Batik Air

ID 6113 Bandar Lampung 18:55
2019-06-25 20:00:00

Batik Air

ID 7108 Padang 20:00
2019-06-25 13:25:00

Batik Air

ID 7010 Kualanamu 13:25
2019-06-25 19:20:00

Batik Air

ID 7702 Makassar 19:20
2019-06-25 13:30:00

Pelita Air

PAS 0567 Matak 13:30
2019-06-25 08:55:00

Batik Air

ID 7530 Yogyakarta 08:55
2019-06-25 19:00:00

Batik Air

ID 7128 Bengkulu 19:00
2019-06-25 15:15:00

Batik Air

ID 7012 Kualanamu 15:15
2019-06-25 16:40:00

Magnum Air

M8 001 Matak 16:40
2019-06-25 14:50:00

Batik Air

ID 7708 Makassar 14:50
2019-06-25 13:25:00

Citilink Indonesia

QG 0011 Kualanamu 13:25
2019-06-25 12:50:00

Batik Air

ID 7204 Balikpapan 12:50
2019-06-25 09:05:00

Citilink Indonesia

QG 9995 Bandung 09:05
2019-06-25 13:55:00

Batik Air

ID 7770 Ambon 13:55
2019-06-25 12:55:00

Citilink Indonesia

QG 0123 Surakarta 12:55
2019-06-25 12:35:00

Batik Air

ID 7532 Yogyakarta 12:35
2019-06-25 15:00:00

Garuda Indonesia

GA 7147 TSY 15:00
2019-06-25 11:00:00

Susi Air

SI 205 NSW 11:00
2019-06-25 11:35:00

Batik Air

ID 7014 Kualanamu 11:35
2019-06-25 15:30:00

Citilink Indonesia

QG 0021 Silangit 15:30
2019-06-25 15:00:00

Batik Air

ID 7270 Balikpapan 15:00
2019-06-25 08:10:00

Citilink Indonesia

QG 0193 Bali 08:10
2019-06-25 15:20:00

Batik Air

ID 8040 Surakarta 15:20
2019-06-25 16:55:00

Citilink Indonesia

QG 0125 Surakarta 16:55
2019-06-25 15:05:00

Batik Air

ID 7536 Yogyakarta 15:05
2019-06-25 19:00:00

Citilink Indonesia

QG 0023 Kualanamu 19:00
2019-06-25 21:15:00

Batik Air

ID 7016 Kualanamu 21:15
2019-06-25 19:40:00

Batik Air

ID 7538 Yogyakarta 19:40
2019-06-25 11:40:00

Batik Air

ID 7280 SRI 11:40
2019-06-25 13:10:00

Citilink Indonesia

QG 0195 Bali 13:10
2019-06-25 20:25:00

Batik Air

ID 8108 Padang 20:25
2019-06-25 19:00:00

Citilink Indonesia

QG 0127 Surakarta 19:00
2019-06-25 20:40:00

Citilink Indonesia

QG 0025 Kualanamu 20:40
2019-06-25 17:20:00

Batik Air

ID 7040 Surakarta 17:20
2019-06-25 15:45:00

Airfast Indonesia

FS 230 Makassar 15:45
2019-06-25 14:20:00

Citilink Indonesia

QG 0133 YIA 14:20
2019-06-25 17:15:00

Batik Air

ID 7540 Yogyakarta 17:15
2019-06-25 20:55:00

Citilink Indonesia

QG 0197 Bali 20:55
2019-06-25 21:45:00

Batik Air

ID 8128 Bengkulu 21:45
2019-06-25 21:10:00

Citilink Indonesia

QG 0047 Padang 21:10
2019-06-25 12:45:00

Batik Air

ID 7334 Praya 12:45
2019-06-25 07:55:00

Citilink Indonesia

QG 0141 Semarang 07:55
2019-06-25 07:10:00

Batik Air

ID 7542 Yogyakarta Mendarat 06:32
2019-06-25 15:20:00

Batik Air

ID 7348 Kupang 15:20
2019-06-25 11:00:00

Citilink Indonesia

QG 0199 Praya 11:00
2019-06-25 12:50:00

Wings Airline

IW 1719 TSY 12:50
2019-06-25 17:40:00

Citilink Indonesia

QG 0087 Palembang 17:40
2019-06-25 19:00:00

Citilink Indonesia

QG 023 Kualanamu 19:00
2019-06-25 14:30:00

Citilink Indonesia

QG 1972 Bandar Lampung 14:30
2019-06-25 14:15:00

Citilink Indonesia

QG 0143 Semarang 14:15
2019-06-25 22:45:00

Batik Air

ID 7548 Yogyakarta 22:45
2019-06-25 10:10:00

Wings Airline

IW 1721 Bandung 10:10
2019-06-25 09:25:00

Citilink Indonesia

QG 0089 Palembang 09:25
2019-06-25 17:50:00

Citilink Indonesia

QG 0145 Semarang 17:50
2019-06-25 10:45:00

Citilink Indonesia

QG 0101 Yogyakarta 10:45
2019-06-25 12:05:00

Batik Air

ID 7042 Palembang 12:05
2019-06-25 10:50:00

Citilink Indonesia

QG 0161 Malang 10:50
2019-06-25 14:20:00

Citilink Indonesia

QG 0103 Yogyakarta 14:20
2019-06-25 06:55:00

Susi Air

SI 235 NSW 06:55
2019-06-25 15:30:00

Batik Air

ID 7054 Palembang 15:30
2019-06-25 16:05:00

Citilink Indonesia

QG 0165 Malang 16:05
2019-06-25 16:35:00

Batik Air

ID 7502 Surabaya 16:35
2019-06-25 16:40:00

Citilink Indonesia

QG 0105 Yogyakarta 16:40
2019-06-25 17:15:00

Batik Air

ID 7508 Surabaya 17:15
2019-06-25 21:00:00

Citilink Indonesia

QG 0107 Yogyakarta 21:00
2019-06-25 17:25:00

Batik Air

ID 7056 Palembang 17:25
2019-06-25 18:05:00

Citilink Indonesia

QG 9972 Bandar Lampung 18:05
2019-06-25 19:15:00

Batik Air

ID 7556 Semarang 19:15
2019-06-25 06:35:00

Citilink Indonesia

QG 0171 Surabaya Mendarat 06:16
2019-06-25 19:20:00

Batik Air

ID 7058 Palembang 19:20
2019-06-25 08:55:00

Batik Air

ID 7510 Surabaya 08:55
2019-06-25 22:50:00

Citilink Indonesia

QG 0109 Yogyakarta 22:50
2019-06-25 21:30:00

Batik Air

ID 7558 Semarang 21:30
2019-06-25 09:05:00

Garuda Indonesia

GA 7159 Palembang 09:05
2019-06-25 15:20:00

Citilink Indonesia

QG 0173 Surabaya 15:20
2019-06-25 13:20:00

Batik Air

ID 7512 Surabaya 13:20
2019-06-25 16:20:00

Citilink Indonesia

QG 0175 Surabaya 16:20
2019-06-25 07:00:00

Citilink Indonesia

QG 0111 Yogyakarta Mendarat 06:53
2019-06-25 17:45:00

Batik Air

ID 7066 Pekanbaru 17:45
2019-06-25 22:50:00

Batik Air

ID 7568 Semarang 22:50
Waktu
Maskapai
Penerbangan Tujuan Pintu Keterangan
2019-06-25 18:20:00

Citilink Indonesia

QG 0176 Surabaya 06 18:20
2019-06-25 06:20:00

Citilink Indonesia

QG 0120 Surakarta 06 Berangkat 06:24
2019-06-25 20:20:00

Batik Air

ID 7067 Pekanbaru 08 20:20
2019-06-25 21:20:00

Batik Air

ID 7569 Semarang 08 21:20
2019-06-25 14:05:00

Batik Air

ID 7515 Surabaya 08 14:05
2019-06-25 07:45:00

Batik Air

ID 7581 Malang 08 Panggilan Terakhir 07:45
2019-06-25 20:10:00

Citilink Indonesia

QG 0178 Surabaya 06 20:10
2019-06-25 14:45:00

Batik Air

ID 7083 Batam 08 14:45
2019-06-25 15:30:00

Susi Air

SI 204 NSW 15:30
2019-06-25 15:45:00

Batik Air

ID 7517 Surabaya 08 15:45
2019-06-25 20:00:00

Garuda Indonesia

GA 7158 Palembang 20:00
2019-06-25 16:30:00

Batik Air

ID 6112 Bandar Lampung 16:30
2019-06-25 12:45:00

Batik Air

ID 7583 Malang 08 12:45
2019-06-25 08:50:00

Citilink Indonesia

QG 0192 Bali 06 08:50
2019-06-25 18:55:00

Batik Air

ID 7107 Padang 08 18:55
2019-06-25 19:50:00

Batik Air

ID 7701 Makassar 08 19:50
2019-06-25 18:35:00

Batik Air

ID 7519 Surabaya 08 18:35
2019-06-25 05:00:00

Pelita Air

PAS 0566 Matak 07 05:00
2019-06-25 20:05:00

Batik Air

ID 7521 Surabaya 08 20:05
2019-06-25 15:30:00

Batik Air

ID 7109 Padang 08 15:30
2019-06-25 15:35:00

Citilink Indonesia

QG 1994 Bandung 15:35
2019-06-25 07:50:00

Batik Air

ID 7011 Kualanamu 08 Panggilan Terakhir 07:50
2019-06-25 22:30:00

Batik Air

ID 7703 Makassar 08 22:30
2019-06-25 05:00:00

Citilink Indonesia

QG 0010 Kualanamu 06 Berangkat 05:06
2019-06-25 16:00:00

Batik Air

ID 7127 Bengkulu 08 16:00
2019-06-25 09:55:00

Citilink Indonesia

QG 0122 Surakarta 06 09:55
2019-06-25 09:10:00

Batik Air

ID 7531 Yogyakarta 08 09:10
2019-06-25 16:55:00

Batik Air

ID 7013 Kualanamu 08 16:55
2019-06-25 10:50:00

Citilink Indonesia

QG 0020 Silangit 06 10:50
2019-06-25 19:40:00

Batik Air

ID 7205 Balikpapan 08 19:40
2019-06-25 06:05:00

Batik Air

ID 7773 Ambon 08 Berangkat 06:04
2019-06-25 13:55:00

Citilink Indonesia

QG 0124 Surakarta 06 13:55
2019-06-25 13:05:00

Batik Air

ID 7533 Yogyakarta 08 13:05
2019-06-25 08:25:00

Citilink Indonesia

QG 0022 Kualanamu 06 08:25
2019-06-25 15:45:00

Batik Air

ID 7015 Kualanamu 08 15:45
2019-06-25 15:50:00

Batik Air

ID 7537 Yogyakarta 08 15:50
2019-06-25 05:55:00

Batik Air

ID 7271 Balikpapan 08 Berangkat 06:01
2019-06-25 13:40:00

Citilink Indonesia

QG 0194 Bali 06 13:40
2019-06-25 12:20:00

Batik Air

ID 8041 Surakarta 08 12:20
2019-06-25 16:00:00

Citilink Indonesia

QG 0126 Surakarta 06 16:00
2019-06-25 18:40:00

Citilink Indonesia

QG 1973 Bandar Lampung 18:40
2019-06-25 19:30:00

Citilink Indonesia

QG 0024 Kualanamu 06 19:30
2019-06-25 20:05:00

Batik Air

ID 7021 Kualanamu 08 20:05
2019-06-25 17:05:00

Batik Air

ID 7539 Yogyakarta 08 17:05
2019-06-25 07:00:00

Batik Air

ID 7281 SRI 08 Berangkat 06:56
2019-06-25 21:35:00

Citilink Indonesia

QG 0196 Bali 06 21:35
2019-06-25 16:15:00

Batik Air

ID 8109 Padang 08 16:15
2019-06-25 11:30:00

Citilink Indonesia

QG 0132 YIA 11:30
2019-06-25 06:30:00

Citilink Indonesia

QG 9994 Bandung 06 Berangkat 06:29
2019-06-25 17:10:00

Citilink Indonesia

QG 0046 Padang 06 17:10
2019-06-25 18:30:00

Batik Air

ID 7309 Bali 08 18:30
2019-06-25 11:50:00

Garuda Indonesia

GA 7146 TSY 11:50
2019-06-25 06:48:00

Batik Air

ID 8127 Bengkulu 08 06:48
2019-06-25 05:15:00

Citilink Indonesia

QG 0140 Semarang 06 Berangkat 05:22
2019-06-25 18:20:00

Batik Air

ID 7541 Yogyakarta 08 18:20
2019-06-25 05:45:00

Citilink Indonesia

QG 0198 Praya 06 05:45
2019-06-25 10:35:00

Wings Airline

IW 1718 TSY 10:35
2019-06-25 11:50:00

Susi Air

SI 234 NSW 11:50
2019-06-25 15:00:00

Citilink Indonesia

QG 0086 Palembang 06 15:00
2019-06-25 11:15:00

Citilink Indonesia

QG 0142 Semarang 06 11:15
2019-06-25 19:40:00

Batik Air

ID 7543 Yogyakarta 08 19:40
2019-06-25 13:15:00

Wings Airline

IW 1720 Bandung 13:15
2019-06-25 11:05:00

Susi Air

SI 240 Cilacap 11:05
2019-06-25 16:40:00

Citilink Indonesia

QG 0088 Palembang 06 16:40
2019-06-25 14:50:00

Citilink Indonesia

QG 0144 Semarang 06 14:50
2019-06-25 22:05:00

Batik Air

ID 7549 Yogyakarta 08 22:05
2019-06-25 09:35:00

Citilink Indonesia

QG 9973 Bandar Lampung 09:35
2019-06-25 06:00:00

Magnum Air

M8 001 Matak 05 06:00
2019-06-25 07:25:00

Citilink Indonesia

QG 0100 Yogyakarta 06 Panggilan Terakhir 07:25
2019-06-25 14:20:00

Batik Air

ID 7041 Surakarta 14:20
2019-06-25 07:30:00

Citilink Indonesia

QG 0160 Malang 06 Panggilan Terakhir 07:30
2019-06-25 16:05:00

Batik Air

ID 7043 Surakarta 08 16:05
2019-06-25 12:25:00

Citilink Indonesia

QG 0164 Malang 06 12:25
2019-06-25 12:50:00

Batik Air

ID 7501 Surabaya 08 12:50
2019-06-25 14:05:00

Citilink Indonesia

QG 0104 Yogyakarta 06 14:05
2019-06-25 12:30:00

Batik Air

ID 7053 Palembang 08 12:30
2019-06-25 18:20:00

Citilink Indonesia

QG 0106 Yogyakarta 06 18:20
2019-06-25 14:35:00

Batik Air

ID 7055 Palembang 08 14:35
2019-06-25 15:55:00

Citilink Indonesia

QG 0170 Surabaya 06 15:55
2019-06-25 17:50:00

Batik Air

ID 7509 Surabaya 08 17:50
2019-06-25 19:30:00

Citilink Indonesia

QG 0108 Yogyakarta 06 19:30
2019-06-25 16:10:00

Batik Air

ID 7557 Semarang 08 16:10
2019-06-25 17:00:00

Citilink Indonesia

QG 0172 Surabaya 06 17:00
2019-06-25 05:15:00

Batik Air

ID 7511 Surabaya 08 Berangkat 05:26
2019-06-25 16:10:00

Batik Air

ID 7059 Palembang 08 16:10
2019-06-25 17:35:00

Citilink Indonesia

QG 0174 Surabaya 06 17:35
2019-06-25 21:30:00

Citilink Indonesia

QG 0110 Yogyakarta 06 21:30
2019-06-25 13:25:00

Batik Air

ID 7065 Pekanbaru 08 13:25
2019-06-25 18:30:00

Batik Air

ID 7559 Semarang 08 18:30
2019-06-25 09:35:00

Batik Air

ID 7513 Surabaya 08 09:35
2019-06-25 08:05:00

Susi Air

SI 238 Cilacap 08:05

Waktu
Maskapai
Penerbangan Asal Pintu Keterangan
Waktu
Maskapai
Penerbangan Tujuan Pintu Keterangan