News

MAKLUMAT PELAYANAN

Administrator | 02 May 2018


“ DENGAN INI KAMI, DABAN USAHA BANDAR UDARA PT. ANGKASA PURA II (PERSERO), KANTOR CABANG HALIM PERDANAKUSUMA JAKARTA, MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PELAYANAN BANDAR UDARA SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI KESANGGUPAN INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN “